SQL İfade Tipleri Nelerdir?

SQL

SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme  yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:

  • DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.

CREATE, ALTER VE DROP gibi nesne oluşturma, yapısını değiştirme ve silme gibi işlem ifadelerinden oluşurlar.

  • DML (Data Manipulation Language) : Veri düzenleme dili.

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi veriler üzerinde seçme, ekleme, güncelleştirme ve silme gibi işlem ifadelerinden oluşurlar.

  • DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

Benzer İçerikler