Meta Tag Etiketleri Nasıl Kullanılır? Seo’ya Etkisi Nedir?

meta tagları nasıl kullanılır

Meta tagları(etiketleri), web sayfalarının bilgi etiketleridir. HEAD etiketleri arasında yer alırlar. Kullanıcılara ve arama motorlarına içerik ve sayfa yapısı hakkında önbilgi sunmak için kullanılırlar. Eğer web sitesi konusunda azda olsa teknik bir bilginiz varsa bu konu altında anlattıklarımı rahatlıkla anlayacaksınız fakat hiçbir teknik bilginiz yoksa bu konu size anlaşılmaz gelebilir.

Meta Etiketlerinin SEO’ya Etkisi

Meta etiketleri eski dönemlerde SEO(Arama Motoru Optimizasyonu) için çok büyük önem taşımaktaydı. Keywords ve description meta etiketlerine yazılan bir kelimede sitenin sayfa arama motorundaki yerini alabiliyordu. Fakat arama motorlarının zamanla gelişmesinden dolayı artık meta etiketleri aracılığı ile arama motorlarında bir yerlere gelebilmek durumu tarih oldu. Bu durum özellikle Google açısından böyledir.

Meta etiketleri içerdiği kelimelerde üst sıralara taşıma etkisini yitirmiştir fakat bir web sayfası için her zaman önemli bir öğe olma niteliğini yitirmeyecektir. Meta etiketlerini kullanarak üst sıralara çıkmak beklenemez fakat meta etiketleri olmayan bir sayfa eksiktir. Dolayısıyla sitemizdeki öğelerin eksikliği eksi puan olarak karşımıza çıkacaktır. Sonuç olarak; Meta etiketlerini sitemizin standartlara uyum sağlaması açısından önemli bir öğe olarak görmeliyiz.

[ads1]

Aslında title ve meta etiketinin en önemli olduğu nokta, arama motorları sonuçlarında gözüküyor olmasıdır. Siteniz bir arama sonucunda listeleniyorsa, Google o listelenen sayfanın başlığını(title etiketini) ve açıklamasını(description meta etiketini) gösterir. Bu da ziyaretçinin sonuçlar içerisinden sizi sitenizi tercih etmesine etken olacağı için buralara özen göstermeliyiz.

Meta Etiketleri Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle bilmemiz gereken nokta; İçerik ile ilgili bilgi veren meta etiketleri, siteye göre değil, sayfaya göre şekillenmelidir. En büyük hata olan web sitesi için tek meta etiketi içeriği belirlenmesi durumundan olabildiğince uzak durulmalıdır. Bu mümkünse her sayfa için ayrı belirlenmeli ya da otomatik olarak sayfaya göre meta etiketi oluşturacak bir sistem kullanmalıyız.

Meta Tagları ve Kullanımı

Burada başlıca meta etiketlerinden bahsedeceğiz. Bunların haricinde de birçok meta etiketi mevcuttur.

ÖRNEKLER

Author

Güncel sayfanın yazarının ve/veya iletişim bilgilerinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="author" content="webbilim, mail@webbilim.com" />
[ads1]

Abstract

Güncel sayfanın kısa özetinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="abstract" 
	content="HTML meta etiketi tarayıcılara ve arama motorlarına 
	sayfa hakkında bilgiler sağlar." />

Classification

Sayfanın hangi kategoriler arasında olduğunu belirtebilirsiniz.Örneğin:”Sports , Finance , Web Hosting , Software ” vb..

<meta name="classification" content="Programming" />

Content-Language

Lisan kodları listesindeki değerlerden birini alarak güncel sayfanın içerik lisanını belirtir.

Aşağıdaki örnek, sayfa lisanının Türkçe olduğunun belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-language" content="tr" />

Lisan kodları ile birlikte ayrıca, Ülke kodları listesindeki değerlerden biri kullanılarak lisanın ait olduğu ülke de belirtilebilir.

Aşağıdaki örnek, sayfa lisanının Türkiye Türkçesi olduğunun belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-language" content="tr-TR" />

Content-Type

Güncel sayfanın içerik tipini ve karakter setini belirtir.

Aşağıdaki örnek, sayfa içerik tipinin text/html ve karakter setinin UTF-8 olarak belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
	
<meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=utf-8" />

Copyright

Güncel sayfanın kısa kopya/telif hakkı bilgisinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="copyright" content="(c) Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır " />

[ads1]

Description

Güncel sayfanın açıklamasının belirtilmesini sağlar.

<meta name="description" content="Bu sayfada HTML meta etiketinin içerebileceği değerlerin isimleri açıklanmaktadır." />

Designer

Güncel sayfanın (sitenin) tasarımcısının belirtilmesini sağlar.

<meta name="designer" content="HSNCR" />

Distribution

Güncel sayfanın (sitenin) hitap ettiği bölgenin belirtilmesini sağlar. Aşağıdaki değerleri alabilir.

 • Global : Tüm internet ağına hitap ettiğini belirtir.
 • Local : Sitenin bulunduğu IP adres bloğunun ait olduğu ülkeye hitap ettiğini belirtir.
 • IU (Internal Use) : Kamuya hitap etmediğini belirtir.

Aşağıdaki örnek, bu sayfanının sadece Türkiye’ye hitap ettiğinin bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="distribution" content="local" />

Expires

Güncel sayfanın son geçerli olduğu tarihi GMT formatında belirtir. Sayfayı daimi olarak geçersiz kılmak için content özelliğine ‘0’ değeri atanmalıdır.

<meta name="expires" content="Thu, 31 Dec 2018 23:59:59 GMT" />

Generator

Güncel sayfayı oluşturmak için kullanılan programın isminin ve sürümünün belirtilmesini sağlar.

<meta name="generator" content="WordPress" />

Keywords

Güncel sayfanın içeriğini tanımlayacak virgül ile ayrılmış anahtar kelimeleri belirtir.

<meta name="keywords" content="html, meta, name, keywords" />

Language

İngilizce olmayan sayfalarda İngilizce sayfa lisan adının belirtilmesini sağlar.

<meta name="language" content="Turkish" />

Publisher

Güncel sayfayı yayınlayan uygulamanın isminin ve sürümünün belirtilmesini sağlar.

<meta name="publisher" content="DW 2018" />

Rating

Sayfa içeriğinin kimlere yönelik olduğunu belirtmemizi sağlayan bir özelliktir. 4 Değer Alır;

 • General ( Genel ): Sayfanın herkese yönelik olduğunu belirtir.
 • Mature ( Olgun – Büyük ) : Güncel sayfanın yalnız büyükler için olduğunu belirtir.
 • Restricted : Sayfanın kısıtlı içerikte olduğunu belirtir.
 • 14 Years :Sayfanın sadece 14 yaş üstüne hitap ettiğini belirtir.
 • Safe For Kids :Sayfanın çocuklar için güvenli olduğunu belirtir.
<meta name="rating" content="General" />

Reply-To

Güncel sayfa hakkında e-posta adresi belirtilmesini sağlar.

<meta name="reply-to" content="mail@webbilim.com" />

Revisit-After

Arama motorlarına gün olarak sonraki ziyaretlerini gerçekleştirme zamanının bildirilmesini sağlar.

<meta name="revisit-after" content="7" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />

Refresh

Belirtilen süre sonunda belirtilen bir URL adresinin yüklenmesini sağlar. URL adresi belirtilmezse güncel sayfa adresi tekrar yüklenir.

Aşağıdaki örnek, her 10 saniyede bir güncel sayfanın tekrar yüklenmesini gösterir.

<meta name="refresh" content="10" />

Aşağıdaki örnek, sayfa yüklendikten 60 saniye sonra https://webbilim.com adresinin yüklenmesini gösterir.

<meta name="refresh" content="60;https://webbilim.com" />

Subject

Sayfanın konusunu belirtmemizi sağlar.

<meta name="subject" content="Html Meta Etiketleri" />

[ads1]

Robots

Arama motorlarına sayfa ve sayfadaki linklerin takibi hakkındaki davranışlarının bildirilmesini sağlar. contentözelliği aşağıdaki değerleri alabilir. Virgül ile ayrılarak birkaç değer birden belirtilebilir.

 • index : Sayfanın dizine eklenmesini bildirir.
 • follow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini bildirir.
 • archive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını bildirir.
 • noindex : Sayfanın dizine eklenmesini engeller.
 • nofollow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini engeller.
 • noarchive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını engeller. Daha önce oluşturulduysa silinmesini sağlar. (Önizlemenin silinmesi arama motorlarına göre farklılık gösterebilir.)
 • all : Tüm olumlu bildirimleri uygular. Arama motorları index, follow ve archive bildirimlerinden farklı bildirimleri de kabul ediyor olabilir. Bu yüzden arama motorunun yardım/destek sayfasına bakınız.
 • none : Sayfanın gözardı edilmesini bildirir.
 • noodp : Eğer sayfa DMOZ dizininde kayıtlı ise arama sonuçlarında DMOZ dizinindeki açıklamanın yerine sayfanın kendi açıklamasının kullanılmasını sağlar. Bu değer, özellikle MSNBOT (live.com) için geçerlidir.

Bir arama motoru robotu aksi belirtilmediği sürece bir sayfayı dizine ekleyebilir, sayfadaki linkleri takip edebilir ve sayfanın önizlemesini oluşturabilir. Bu yüzden robots özelliği ile allindexfollow ve archive değerlerinin kullanımının çok özel bir anlamı yoktur. Bunlar yerine sadece robotu engellemek amacıyla, engelleme amacına göre nonenoindexnofollow ve noarchive değerlerinin kullanımı daha doğru olacaktır.

Aşağıdaki örnek, index, follow ve archive değerlerinin uygulamasını göstermektedir.

<meta name="robots" content="all" />

Aşağıdaki örnek, arama motoruna sayfayı dizinine eklememesini fakat, sayfadaki linkeri takip etmesinin bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="robots" content="noindex, follow" />

Aşağıdaki örnek, arama motoruna sayfayı dizine eklemesini fakat, sayfadaki linkeri takip etmemesinin ve sayfanın önizlemesinin oluşturulmamasının bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="robots" content="index, nofollow, noarchive" />

Title

Arama motorunun dizininde gösterilecek başlığı belirler. title etiketinden bir farkı yoktur.

<meta name="title" content="HTML Meta Etiket Değerleri" />

Viewport

Bu etiket, tarayıcıya bir sayfanın mobil cihazda nasıl oluşturulacağını bildirir. Bu etiketin varlığı, Google’a sayfanın mobil uyumlu olduğunu gösterir.

width=device-width: Ölçeklemenin kullanıcının ekranına göre yapılacağını belirtir.
initial-scale=1: Ölçekleme (zoom) miktarını belirler. 1 değeri verilerek sayfamızın ekranı kaplaması gerektiği belirtilmiştir.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

Açıklama

Bir META etiketi (tag), sağladığı bilgiyi ihtiyaç duyan programlara bildirmek için sayfaya eklenir. Yukarıdaki listede bir kısmı HTTP protokolü ile bildirilmiş, bir kısmıda arama motorları ve W3C organizasyonu tarafından önerilerek kabul görmüş META değerleri bulunmaktadır. Örneğin, nofollow değerini ilk Google kullanmış, ardından diğer arama motorları da kabul etmiştir.

Bu listedeki META etiketi (tag) özellik değerleri haricinde daha binlerce etiket değeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, keyphrasessubjectclassificationgeographyrating vs. vs. şeklindedir. Bu değerlerin çok büyük bir kısmı birçok program ve arama motoru tarafından tanınmadığı için sayfalarda kullanılmamalıdır. (Hatta, bu listedeki birkaç değer bile fazlalıktır.) Eğer META etiketleri ile herhangi bir konuda özellikle bilgilendirilmesi gereken bir program veya arama motoru varsa ilgili programın veya arama motorunun yardım bölümünde mutlaka ilgili etiket ile ilgili bilgi vardır. Örneğin, herhangi bir sayfanın Google ve MSN dizininde listelenmesini engellemek için aşağıdaki META etiketlerinin kullanılacağı Google ve live.com yardım sayfalarında yer verilmiştir.

<meta name="googlebot" content="noindex" />

<meta name="msnbot" content="noindex" />

* googlebot ve msnbot özellik değerlerine, listede gösterilen robots değerinin alabileceği değerler de atanabilir.

Ayrıca Google, site yöneticisi araçları bölümüne giriş yapan bir kullanıcının sitenin sahibi olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki gibi verify-v1 değerini içeren rastgele üretilmiş bir anahtar kodun sayfaya eklenmesini isteyebilir. Eğer kullanıcı sayfanın kaynak koduna erişip bu etiketi sayfaya ekleyebiliyorsa sitenin sahibi olduğunu ispatlamış olur.

<meta name="verify-v1" content="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" />

Bununla beraber programlar, arama motorları veya internet hizmeti veren siteler, site yöneticilerinden verify-v1değerine benzer bir çok META etiket değerini sayfalara eklemesini isteyebilir. Hangi etiketin hangi değerle ekleneceği yalnızca ilgili sitenin yardım sayfalarında bulunabilir.

Son olarak, Google, Yahoo ve MSN (live.com) gibi popüler arama motorlarının yardım sayfalarına bakıldığında en önemli META özellik değerlerinin sadece description ve keywords olduğu görülmektedir. Tüm meta etiketlerinin opsiyonel olmasına rağmen bu iki değerin ve bunlar ile birlikte title etiketinin de kullanımı arama motorlarının sayfayı doğru analiz etmesi açısından önemlidir ve fayda sağlar. Diğer binlerce META özellik değeri bilgilendireceği bir hedef (arama motoru vs.) olmadığı sürece sayfaya eklenmesinin hiç bir anlamı olmayacaktır. Örneğin, yukarıda bahsedilen “rating” değeri, sözde sayfanın hitap ettiği kamu kesimini belirler ki bu Amerikan standartlarına göre 5 farklı değere sahip bir derecelendirmedir. Fakat, bu özellik 1996-97 yıllarındaki çalışmalarda HTML 3.2 önergesinin beraberinde önerilmiş ve hemen ardından iptal edilmiş bir değerdir. Yani en az 10 yıldır herhangi bir geçerliliği olmayan ve güncel olarak popüler arama motorlarının, hakkında bir bildirimi olmayan bir değerdir.

CSS Kodları ve Özellikleri Nelerdir?

WordPress Site Hızlandırma

CSS ‘de Kısaltmalar ve Kullanımı