Excel’de EğerSay, ÇokEğerSay ve ÇokEğerOrtalama Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

exel

Excel’de sıklıkla kullanımına ihtiyaç duyulabilecek fonksiyonlar arasında yer alan bu fonksiyonların görevlerini ve kullanımlarına ilşkin örnek bu yazıda açıklanmaya çalışılmıştır. EĞERSAY belirtilen şarta uyan hücre sayısını, ÇOKEĞERSAY belirtilen birden fazla şarta uyan hücre sayısını ve ÇOKEĞERORTALAMA ise belirtilen aralıkta, belirtilen şartlara uyan hücrelerin aritmetik ortalamasını vermektedir.

 

Şimdi aşağıdaki excel tablosu örneğine göre uygulama yapalım.

Ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenci sayısını bulmak için;

formülü yazılır. Sonuç 2 çıkar.

 

Ortalaması 65 ve üzerinde olan Kız (K) öğrenci sayısını bulmak için;

formülü yazılır. Sonuç 4 çıkar.

 

Cinsiyeti Erkek (E) ve Ortalaması 55 ve üzerinde olan öğrencilerin ortalamalarının ortalamasını bulmak için ise;

formülü yazılır. Sonuç 60,89 çıkar.