Webbilim.com'da çeşitli içerikler yer almaktadır. Nasıl yapılır, Nasıl içilir v.s. gibi tavsiyelere yer verilmektedir. Kendimiz için güzel gördüğümüz veya olsa iyi olurdu dediğimiz şeyleri sizler için derliyoruz..
Anasayfa / Tag Arşivleri: fonksiyonlar

Tag Arşivleri: fonksiyonlar

Eylül, 2017

 • 9 Eylül

  Excel’de Topla ve Ortalama Fonksiyonları Nasıl Yapılır?

  exel

  Excel’de sıklıkla yapılan işlemler arasında yer alan topla() fonksiyonu ile istenilen hücrelerdeki değerlerin toplamı hesaplanır ve formülün yazıldığı hücreye sonuç aktarılır. Aynı şekilde ortalama() fonksiyonu da belirtilen hücrelerdeki değerlerin aritmetik ortalamasını alır. Şimdi örnek üzerinde inceleyelim. Şekildeki tabloya göre Toplam ihracatı iki formülle bulabiliriz. =TOPLA(A3:D3) veya =TOPLA(A3;B3;C3;D3) ————————————————– Yıllık ortalama ihracat değerini bulmak için; …

 • 9 Eylül

  Excel’de EğerSay, ÇokEğerSay ve ÇokEğerOrtalama Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

  exel

  Excel’de sıklıkla kullanımına ihtiyaç duyulabilecek fonksiyonlar arasında yer alan bu fonksiyonların görevlerini ve kullanımlarına ilşkin örnek bu yazıda açıklanmaya çalışılmıştır. EĞERSAY belirtilen şarta uyan hücre sayısını, ÇOKEĞERSAY belirtilen birden fazla şarta uyan hücre sayısını ve ÇOKEĞERORTALAMA ise belirtilen aralıkta, belirtilen şartlara uyan hücrelerin aritmetik ortalamasını vermektedir.   Şimdi aşağıdaki excel tablosu örneğine göre uygulama yapalım. Ortalaması …

WeBBilim.Com