Webbilim.com'da çeşitli içerikler yer almaktadır. Nasıl yapılır, Nasıl içilir v.s. gibi tavsiyelere yer verilmektedir. Kendimiz için güzel gördüğümüz veya olsa iyi olurdu dediğimiz şeyleri sizler için derliyoruz..
Anasayfa / Tag Arşivleri: ÇokEğerSay

Tag Arşivleri: ÇokEğerSay

Eylül, 2017

  • 9 Eylül

    Excel’de EğerSay, ÇokEğerSay ve ÇokEğerOrtalama Fonksiyonları Nasıl Kullanılır?

    exel

    Excel’de sıklıkla kullanımına ihtiyaç duyulabilecek fonksiyonlar arasında yer alan bu fonksiyonların görevlerini ve kullanımlarına ilşkin örnek bu yazıda açıklanmaya çalışılmıştır. EĞERSAY belirtilen şarta uyan hücre sayısını, ÇOKEĞERSAY belirtilen birden fazla şarta uyan hücre sayısını ve ÇOKEĞERORTALAMA ise belirtilen aralıkta, belirtilen şartlara uyan hücrelerin aritmetik ortalamasını vermektedir.   Şimdi aşağıdaki excel tablosu örneğine göre uygulama yapalım. Ortalaması …

WeBBilim.Com