1. Ana Sayfa
 2. İnternet
 3. Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Ne Demektir
5

Endüstri 4.0, Sanayi Devrimi’nde ağırlıklı olarak bağlantı, otomasyon, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı verilere odaklanan yeni bir aşamayı ifade eder. IIoT ve akıllı üretimi kapsayan Endüstri 4.0, üretim ve tedarik zinciri yönetimine odaklanan şirketler için daha bütünsel ve daha iyi bağlantılı bir ekosistem oluşturmak için  fiziksel üretim ve operasyonları akıllı dijital teknoloji ile birleştiriyor.

Bugün faaliyet gösteren her şirket ve kuruluş farklı olsa da, hepsi ortak bir sorunla karşı karşıyadır: süreçlere, ortaklara, ürünlere ve insanlara gerçek zamanlı verilere erişim ihtiyacı. Sadece üretim verimliliğini artırmak için yeni teknoloji ve araçlara yatırım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm işinizin sorunsuz yürümesi ve gelişmesi için de devrim niteliğindedir.

Nesnelerin Endüstriyel İnterneti (IIoT) nedir?

Son birkaç on yılda, Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü bir sanayi devrimi ortaya çıktı. Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla birbirine bağlanma, gerçek zamanlı verilere erişim ve siber-fiziksel sistemlerin tanıtılmasıyla dijital teknolojiye son onlardan yepyeni bir seviyeye taşındı. Üretime daha kapsamlı, birbirine bağlı ve bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

Fiziksel olanı dijitale bağlar ve departmanlar, ortaklar, satıcılar, ürün ve insanlar arasında daha iyi işbirliği ve erişim sağlar. İşletme sahiplerinin operasyonlarının her yönünü daha iyi kontrol etmelerini ve anlamalarını sağlar ve üretkenliği arttırmak, süreçleri iyileştirmek ve büyümeyi artırmak için anlık verilerden yararlanmalarını sağlar.

Temel IIoT Kavramları ve Terimler Sözlüğü

IIoT ve Endüstri 4.0 ile ilgili yüzlerce kavram ve terim vardır, ancak işiniz için bunlara yatırım yapmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce bilmeniz gereken 12 kalıp kelime öbekleri var:

 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP): Bir kuruluştaki bilgileri yönetmek için kullanılabilecek iş süreci yönetimi araçları.
 • IoT: Sensör veya makineler gibi fiziksel nesneler ve İnternet arasındaki bağlantıları ifade eden bir kavram olan “Nesnelerin İnterneti” anlamına gelir.
 • IIoT: Üretim ile ilgili olarak insanlar, veriler ve makineler arasındaki bağlantıları ifade eder ve “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” anlamına gelir.
 • Büyük veri: Büyük veri, örüntüleri, eğilimleri, ilişkilendirmeleri ve fırsatları ortaya çıkarmak için derlenebilen, saklanabilen, organize edilebilen ve analiz edilebilen yapılandırılmış veya yapılandırılmamış büyük veri setlerini ifade eder.
 • Yapay zeka: Bilgisayarın tarihsel olarak bir düzeyde insan zekası gerektirecek görevleri yerine getirme ve karar verme yeteneğini ifade eden bir kavramdır.
 • M2M: Bu, makineden makineye anlamına gelir ve kablosuz veya kablolu ağlar aracılığıyla iki ayrı makine arasında gerçekleşen iletişimi ifade eder.
 • Sayısallaştırma: Farklı türde bilgileri toplama ve dijital biçime dönüştürme işlemidir.
 • Akıllı fabrika: Endüstri 4.0 teknolojisine, çözümlerine ve yaklaşımlarına yatırım yapan ve bunlardan yararlanan fabrikadır.
 • Makine öğrenimi: Bilgisayarlara açıkça söylenmeden veya programlanmak üzere programlanmadan yapay zeka yoluyla kendi başlarına öğrenmeleri ve geliştirmeleri gereken becerileri ifade eder.
 • Bulut bilişim: Bilgi depolamak, yönetmek ve işlemek için internette barındırılan birbirine bağlı uzak sunucuları kullanma pratiğini ifade eder.
 • Gerçek zamanlı veri işleme: Bilgisayar sistemlerinin ve makinelerinin verileri sürekli ve otomatik olarak işleme ve gerçek zamanlı veya yakın zamanlı çıktı ve öngörü sağlama yeteneklerini ifade eder.
 • Ekosistem: Üretim açısından önemli olan ekosistem tüm operasyonunuzun potansiyel envanterini ifade eder.
 • Siber-fiziksel sistemler (CPS): Bazen siber üretim olarak da bilinen siber-fiziksel sistemler, bir üretim işleminin her alanında gerçek zamanlı veri toplama, analiz ve şeffaflık sunan üretim ortamını ifade eder.

Artık Endüstri 4.0 ile ilgili bazı temel kavramları daha iyi anladığınıza göre, akıllı üretimin işinizi yürütme ve işlerinizi büyütme biçiminizde nasıl devrim yaratabileceğini daha derinlemesine araştırmaya hazırsınız demektir.

Endüstri 4.0 Kimler İçin Uygun?

İşletmeniz küçük veya büyük çaplı olsun fark etmeden bu yenilikçi sisteme ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki bu devrime yatırım yapmak için hangi şartları taşımanız gerekir:

 • Özellikle Birçok teknoloji meraklısı kişiler ile rekabetçi bir sektörde yarışıyorsanız.
 • İşletmenizde sürekli açığa çıkan boşlukları doldurmakta zorlanıyorsanız.
 • Tedarik zincirinizde daha iyi bir görünürlüğe sahip olmak istiyorsanız.
 • Olası sorunları önceden tespit edip gidermek, ortaya çıkanları da daha da büyümeden halletmek istiyorsanız.
 • Tüm şubelerinizde verimliliği ve karlılığı artırmak istiyorsanız.
 • Ekibinizdeki herkesin güncel, ilgili üretim ve iş süreçleri hakkında fikirlere sahip olmasını istiyorsanız.
 • Daha zengin ve anında ulaşabileceğiniz analizler istiyorsanız.
 • Bilgiyi dijitalleştirmek ve anlamlandırmak için yardıma ihtiyacınız varsa.
 • Müşteri memnuniyetini ve müşteri deneyimini geliştirmek istiyorsanız.
 • Ürün kalitesini artırmak veya ürün kalitesini bozulmadan korumak istiyorsanız.
 • Yalnızca envanter ve planlamayı değil, aynı zamanda finans, müşteri ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi ve üretim yürütmeyi de kapsayan daha entegre bir kurumsal kaynak planlama sistemi istiyorsanız.
 • Kuruluşunuzdaki belirli alanlara veya kullanıcılara göre uyarlanmış üretim ve iş operasyonları için tutarlı ve esnek bir görünüm istiyorsanız.
 • Her gün işletmeniz hakkında daha iyi ve daha hızlı kararlar vermenize yardımcı olacak gerçek zamanlı bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız.

Endüstri 4.0 ile ilgili işletmeniz tüm bunlara ihtiyaç duyuyorsa vakit kaybetmeden harekete geçmeniz gerekmektedir.

Endüstri 4.0 Modelini Benimsemenin Faydaları

İşletmeniz için bir Endüstri 4.0 modelini benimsemenin verdiği sayısız faydalar vardır. Ancak geniş çaplı düşünüldüğünde özet olarak sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Özellikle Amazon gibi aksaklıklara karşı sizi daha rekabetçi hale getirir.
 • Firmanızı genç işgücü için daha çekici kılar .
 • Ekibinizi daha güçlü ve birbirleri ile işbirlikçi yapar.
 • Potansiyel sorunları büyük sorunlara dönüşmeden çözüme kavuşturmanızı sağlar.
 • Maliyetleri azaltmanıza, karları arttırmanıza ve yakıt artışına izin verir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Endüstri 4.0 teknolojisi, üretim süreçlerinizin ve tedarik zincirinizin bütün kollarını yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Webbilim.com l Kurucu ve Yönetici İnternete olan ilgisini ve bilgisini yazıya aktararak fayda sağlamak isteyen teknoloji aşığı bir karakteristik.

Yorum Yap